top of page

בית התוכנה Panel::Software, מתמחה בשירותי פיתוח ייעוץ והדרכה.

פיתוח ותחזוקה WiX - Windows Installer XML.

פיתוחים עבור מערכות Build ושיטת Continuous Integration.

פיתוח ותכנות בשפות: #C, C++, C.

 

CEO - ניר בר מהנדס תוכנה, הוביל מהלכים ייחודיים בתחום הפיתוח, שהפכו אותו למומחה עולמי.

שימש כיועץ בכתיבת הספר המדריך לשימוש ב-  A Developer's Guide to WiX.

מוביל פרויקט לקוד פתוח Windows Installer XML Extension.

Panel::Software מובילים בפיתוח C++, Installers, CI/CD

קורס 

Windows Installer

InstallShield

 • רוצה לרכוש יכולות פיתוח ליצירת התקנה מהירה ואיכותית, שתמצה את יכולות הטכנולוגיה?

 

 • לשלב נכון את הפעולות הנדרשות בזמן ההתקנה?

 

 • לחסוך בביצוע פעולות ופיתוח כלי התקנה מיותרים, שקיימים כבר במערכת?

פיתוח ותחזוקה

Build Continuous Integration - CI

 • רוצה להקים, לתחזק או לקבל ייעוץ למערכת Build ו- Continuous Integration?

 

 • לפתח Plugin עבור מערכת Build או- Continuous Integration, לשימוש פנימי או חיצוני?

 

 • להמיר מערכות?

  ייעוץ אפיון ופיתוח  בשפות תכנות

C, C++, C# .NET

 • רוצה להשתמש או לתחזק קוד שפותח ב- C++?

 

 • להגר קוד קיים לפלטפורמות נוספות?

 

 • להתייעץ בנוגע לארכיטקטורה או תכן?

ייעוץ ופיתוח

WiX - Windows Installer XML

 • רוצה פיתוח מתודי של ההתקנה לקיצור זמני תחזוקה, התמודדות נכונה עם שגיאות בזמן ריצה?

 

 • ליצור חווית משתמש חלקה למשתמשי הקצה?

 

 • ליישם את השירות הרצוי עי: אבחון מדויק, פתרון תקלות וייעוץ ממוקד?

bottom of page